Carquinez Straits, Glen Cove, California, 1989 for Blog